luca-bravo-YoelVcKWmws-unsplash.jpg

Mer än bara en arbetsplats

Wind Sweden är mer än bara en arbetsplats. Här arbetar du tillsammans med de bästa i branschen för en hållbar framtid. Vill du bli en av oss?

VÅR VISION

Tillsammans gör vi skillnad på riktigt

Wind Sweden är det lilla konsultföretaget med den stora visionen att göra framtiden förnybar.

 

Hos oss kommer du att arbeta med de bästa personerna i branschen inom olika affärsområden som landbaserad vindkraft, havsbaserad vindkraft, storskalig sol och vätgas.

Kontorsarbete
Kvinna på jobbet

OM OSS

Personligt engagerad och resultatinriktad

Vi tror på en modern företagskultur med flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån. Vi har en prestigelös organisationsstruktur och korta beslutsvägar med möjlighet att påverka.

 

Våra medarbetare utvecklas i samarbete med andra och bygger ett team av experter som ser till att vi levererar det bästa för kunden och projektet.

FÖRETAGET

Framtiden är förnybar

Wind Sweden grundades 2018 av Jeanette Lindeblad och Mikael Palmqvist.Bolaget är ungt och nyfiket med fokus på förnybar energi för att bidra till den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle.

Företaget har byggt upp en stor intern kompetens och har idag 13 anställda som arbetar med spännande kunder och uppdrag med stor bredd och variation.

17

ANSTÄLLDA

25 mkr

OMSÄTTNING

4

STYRELSEMEDLEMMAR

50+

AKTIVA PROJEKT

Fördelar med att arbeta med oss

FLEXIBILITET

Flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån.

HÄLSA OCH VÄLMÅENDE

Vi förstår att hälsa är en viktig del av vår framgång på jobbet.

UTBILDNING

Vi investerar alltid i våra medarbetare för att de ska växa.

BALANS

En bra balans är nyckeln till långsiktig framgång och tillväxt.

PRESTIGELÖSHET

Ledningen jobbar operativt i verksamheten.

PERSONALFÖRMÅNER

Vi erbjuder attraktiva arbets-

förmåner till våra anställda.

Bli en del av vår gemensamma resa

Tillståndskonsult Vind & Sol

Mål med rollen -  Att tillsammans med en projektgrupp ta ansvar för de delar i projektutvecklingen som berör prövning enligt miljöbalken eller annan lagstiftning.

Kompetensområden  -  Förnybar energi - Miljörätt - MKB - Samråd - Naturvård/samhällsplanering/kulturgeografi

Arbetsuppgifter:

 • Delta vid analys av markområdens förutsättningar för energiproduktion utifrån bl.a. boendemiljö, naturmiljö, infrastruktur och friluftsliv.

 • Planera och samordna tillståndsprocess och nödvändiga. godkännanden/dispenser för vind- och solkraftsprojekt.

 • Planera och genomföra samråd med myndigheter, allmänhet och andra intressenter.

 • Upphandla underkonsulter och andra tjänster som härrör till projektet.

 • Upprätta tillståndshandlingar, MKB och kontrollprogram.

Arbetsplats - Falkenberg med flexibilitet

Projektledare med kundansvar
Förnybar Energi / Vind & Sol

Mål med rollen - Övergripande och strategiskt ansvarig gentemot våra kunder för projektutvecklingen av deras vindkrafts- eller solprojekt fram till investeringsbeslut skall tas.

Kompetensområden - Vindkraft – Solkraft - Projektledning - Tillståndshantering – Lobbying

Arbetsuppgifter:

 • Strategisk projektledning av långsiktiga projekt i olika faser

 • Portföljansvar

 • Genomför projektmöten med kund och projektgrupp

 • Medverka vid samråd med myndigheter och allmänhet

 • Tillsammans med kommunikationsstrateg arbeta med lobbying gentemot politiker, tjänstemän och näringsliv

 • Upphandla underkonsulter och övriga tjänster som härrör till projektet

 • Koordinera interna resurser som härrör till projektet

 • Ekonomisk projektuppföljning och redovisning till kund

Arbetsplats - Falkenberg med flexibilitet

Projektledare med kundansvar
Havsbaserad Vindkraft

Mål med rollen - Övergripande och strategiskt ansvarig gentemot våra kunder för projektutvecklingen av deras havsbaserade vindkraftsprojekt fram till investeringsbeslut skall tas.

Kompetensområden - Havsbaserad vindkraft - Projektledning - Tillståndshantering – Lobbying - Vattenverksamhet

Arbetsuppgifter:

 • Strategisk projektledning av Havsbaserade vindkraftsprojekt i olika faser

 • Portföljansvar

 • Genomför projektmöten med kund och projektgrupp

 • Medverka vid samråd med myndigheter och allmänhet

 • Tillsammans med kommunikationsstrateg arbeta med lobbying gentemot politiker, tjänstemän och näringsliv

 • Upphandla underkonsulter och övriga tjänster som härrör till projektet

 • Koordinera interna resurser som härrör till projektet

 • Ekonomisk projektuppföljning och redovisning till kund

Arbetsplats - Falkenberg med flexibilitet