top of page
1-karsten-wurth-ZKWgoRUYuMk-unsplash.jpg

Vätgasseminarium

Ta del av föreläsningarna som hölls på seminariet: Möjligheterna med grön vätgas på hemmaplan.

Den 7 december 2022 arrangerade Wind Sweden, Region Halland och Energiforsk ett seminarium om möjligheterna med grön vätgas i Falkenberg. Seminariet hölls fysiskt på Harrys men på grund av det stora intresset beslöt vi i all hast att spela in föreläsningarna för att alla som vill ska kunna ta del av det i efterhand. Förhållandena och lokalen var inte optimala för inspelning och både vi och fotografen ber om överseende med detta. Däremot så håller föreläsarna god kvalitet och vi är oerhört glada över att så många vill veta mer om ämnet.

 

Tema:

En lokal produktion av drivmedel är något att vara stolt över då det ger en ökad självförsörjningsgrad som är oberoende av världsläget och de ständigt fluktuerande drivmedelspriserna för fossila bränslen. Det kommer också att ge en ökad tillväxt och bidra till begränsad klimatpåverkan. Falkenberg har en unik tillgång och möjlighet att producera förnybar energi och utanför Falkenberg passerar dagligen många tunga transporter vilka kan erbjudas grön vätgas i direkt närhet till E6/E20. Den gröna vätgasen skall också vara tillgänglig för de lokala aktörer som efterfrågar vätgas och vill ställa om för framtiden. Ta del av hur vätgas fungerar i praktiken och få erfarenheter från några aktörer som ligger i framkant i sina planer på grön vätgas.

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Seminarium

Här har du möjlighet att se vårt inspelade seminarium om möjligheterna med grön vätgas på hemmaplan.

Nilsson Energy, Hans-Olof Nilsson

Nilsson Energy, Hans-Olof Nilsson

Ljungby Energi, Bo Schönbäck

Transportcentralen, Lars Quander

Grön vätgas behöver lokal förnybar elproduktion Del 1

Grön vätgas behöver lokal förnybar elproduktion Del 2

Kronobergs första fullskaliga gröna vätgastankstation som riktar sig till både tung och lätt trafik & beräknas stå färdig till sommaren 2023

Vätgas som en viktig pusselbit för att nå klimatutmaningen med de tunga transporterna

Falkenberg Energi, Jens Mellin 

Hur ser möjligheten ut för oss i Falkenberg? En förstudie om förutsättningarna presenteras

Wind Sweden, Jeanette Lindeblad

Framtidsspaning; Havsbaserad vindkraft en viktig möjliggörare

Region Halland, Clara-Bella Bergman

Sammanfattning och frågestund

Region Halland deltar i ett EU-projekt (STRING) där projektet har beviljats EU-medel för att bygga och driva 12 vätgastankstationer. Tankstationerna är ett viktigt steg i den gröna omställningen för såväl Halland som hela stråket mellan Hamburg och Oslo

bottom of page