top of page

Vindpark Falkenberg

Under namnet Vindpark Falkenberg projekteras en utvidgning och utveckling av Kattegatt Offshore. I utgångsläget arbetar vi med att optimera ett område i kommunens havsvatten syd och väst om det redan tillståndsgivna Kattegatt Offshore. Byggstart kan ske två år efter tillstånden är klara.

Vindpark Falkenberg planeras byggas i kommunens havsvatten och består av redan tillståndsgivna Kattegatt Offshore och ett utvidgningsområde väster och söder på 7–23 km avstånd från land. Prognosticerad elproduktion om hela ytan används: 4,5 TWh per år.
Vi siktar på att använda den bästa moderna tekniken som finns tillgänglig för att göra projektet så effektivt som möjligt. Vi bedömer att parken kommer att ge ungefär 4,5 TWh årligen. Närheten till Falkenberg gör det möjligt att bygga snabbare än föreslagna parker på andra platser när tillstånden är klara. Området är gynnsamt för konstruktionen, det ligger nära hamnen, har ett gynnsamt havsdjup och är nära till den första etappens anslutning på land nära Lövstaviken. Där kan vi koppla elproduktionen direkt till elnätet.

Precis som Kattegatt Offshore utvecklas Vindpark Falkenberg under ledning av Falkenbergsbaserade Wind Sweden och det internationella offshoreföretaget Corio Generation.


Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Erik Magnusson

Kontaktinfo:

7.jpg

Verksamhetsutövare:

Favonius

Kontaktinfo:

+46 (0) 10-457 37 00

Kommun

Falkenberg

Projektfas

Tillståndsgivet

Projektet i siffror

Antal vindkraftverk

Total höjd

4500

Förväntad årlig produktion

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och hålla dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!

bottom of page