top of page

Trolleholm

Projektområdet ligger cirka 30 km väster om Landskrona över gränsen mellan Svalöv och Eslövs kommuner, Skåne län. Närmaste större samhälle är Eslöv cirka 10 km söder om Trolleholm. Projektet är beläget i elprisområde SE4.

EnBW Sverige AB har för avsikt att ansöka om tillstånd för maximalt 10 vindkraftverk i Eslövs och Svalövs kommuner, Skåne län. Det föreslagna projektområdet rymmer upp till 10 vindkraftverk och ett exempel på utformning innebär att fem vindkraftverk placeras i Svalövs kommun och fem vindkraftverk i Eslövs kommun. Landskapet inom och i anslutning till projektområdet vid Trolleholm karaktäriseras av odlingslandskap med skogsmarkpartier. Projektområdet är flackt och saknar tydligt kuperade områden med höjder eller höjdryggar. Trolleholms slott, som byggdes på 1500-talet ligger ca 2 km söder om projektområdet.

Trolleholms Gods är ett lokalt jordbruksföretag med produktion till livsmedels- och skogsindustrin. Verksamheten har bedrivits under flera hundra år och utvecklats genom brukandet av jordbruksmark och skog. Företaget är en stor elkonsument i trakten och effektbrist skulle få stor påverkan på verksamheten. Därför är en satsning på elproduktion viktig för framtiden och i linje med Trolleholms affärsmodell inom hållbar grön produktion.

Samråd med allmänheten hålls tisdagen den 25 oktober 2022 i Fredrik Trolles Magasin på Trolleholms slott.
Mötet hålls i form av Öppet hus mellan kl. 13.00 – 19.00 då det finns möjlighet att se en utställning som beskriver vindkraftparken och representanter från EnBW finns på plats för att svara på frågor samt ta emot synpunkter inför det kommande arbete med ansökan.
Ingen föranmälan behövs.

EnBW behöver era synpunkter senast den 30 november 2022. De har stor betydelse för samrådet och kommande tillståndsansökan. Samtliga synpunkter som inkommer skriftligen kommer att bifogas ansökan.
Har du inte möjlighet att komma på öppet hus så är du välkommen att kontakta oss med frågor eller att inkomma med synpunkter till vindkraft-trolleholm@enbw.com

Arbetet med ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen sker under hösten och vintern 2022 och lämnas in våren 2023.
Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Annie Larsson

Kontaktinfo:

7.jpg

Verksamhetsutövare:

EnBW Sverige

Kontaktinfo:

+46 (0) 76 10 62 085

010 454 08 90

Kommun

Eslöv och Svalöv

Projektfas

Samråd

Projektet i siffror

10

Antal vindkraftverk

250

Total höjd

300

Förväntad årlig produktion

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Samrådsunderlag Trolleholm

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och hålla dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!

bottom of page