Trolleholm

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med 23 verk i Bruzaholm, Eksjö kommun.

Vattenfall har ett lagakraftvunnet miljötillstånd att bygga maximalt 23 vindkraftverk à maximalt 240 meter i projekt Bruzaholm. De upp till 23 vindkraftverk som Vattenfall planerar bygga i området skulle årligen kunna förse cirka 90 000 hem med förnybar hushållsel.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Annie Larsson

Kontaktinfo:

+46 76 106 20 85

7.jpg

Klient:

EnBW Sverige

Kontaktinfo:

Kommun

Eslöv/Svalöv

Projektfas

Consultation

Projektet i siffror

10

Antal vindkraftverk

200

Total höjd

228

Förväntad årlig produktion

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument