Solpark Töringe

Området ligger på fastigheten Töringe 7:3 och ägs av Falkenbergs kommun. Kommunens inställning till förnybar energi, hållbar utveckling och etablering av solparker är positiv.

Fastigheten Töringe 7:3 ligger i Falkenbergs kommun, öster om E20, längs med väg 154, sydväst om Vinbergs samhälle. Området runt den tänkta solparken består till mestadels av jordbruksmark, gårdar, bostadsområden och övriga verksamheter. Det är inga bostäder i områdets direkta närhet eller andra intressen och verksamheter som kan påverkas av projektet. Falkenberg Energi har nu gett Wind Sweden i uppdrag att gå vidare i processen med att planera och genomföra anmälan om samråd enligt miljöbalken samt bistå i upphandling av solcellsanläggningen.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Fredrik van den Broek

Kontaktinfo:

+46 70 259 62 94

7.jpg

Verksamhetsutövare:

Falkenberg Energi

Kontaktinfo:

Kommun

Falkenberg

Projektfas

Anmälan om samråd enligt miljöbalken

Projektet i siffror

Antal vindkraftverk

Total höjd

Förväntad årlig produktion

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!