Rosenskog

Projekt Rosenskog ligger i jordbruksbygd ca 8,5 km söder om Falköping i Falköpings kommun. Området är utpekat som ett sekundärområde för vindkraft i översiktsplanen.

I samma område har det tidigare funnits ett Miljötillstånd för uppförande av 5 vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. Det tidigare tillståndet nyttjades aldrig och förföll 2020. I nuvarande utformning består projektet av 6 verk med en totalhöjd på 230 meter.
Wind Sweden bistår St1 i tillståndprocessen. Under vintern 2020-2021 genomfördes samråd med myndigheterna och under hösten 2021 planeras samråd hållas med allmänhet och särskilt berörda samt myndigheter.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Linus Fallai

Kontaktinfo:

+46 70 681 04 05

7.jpg

Verksamhetsutövare:

St1

Kontaktinfo:

+47 913 54 788

Kommun

Falköping

Projektfas

Samråd

Projektet i siffror

6

Antal vindkraftverk

230

Total höjd

116

Förväntad årlig produktion

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument