Kusberget

Projekt Kusberget ligger ca 8 km öster om Kälarne i Bräcke kommun. Projektet stämmer väl överens med den markanvändning och de riktlinjer för vindkraft som anges i Bräcke kommuns översiktsplan.

I nuvarande utformning består projektet av 17 verk med en totalhöjd på 220 meter.
Wind Sweden bistår Jämt Vind AB i tillståndprocessen. Under hösten 2020 lämnades tillståndsansökan in.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Hanna Lind

Kontaktinfo:

+46 70 282 78 34

7.jpg

Verksamhetsutövare:

Jämt Vind AB

Kontaktinfo:

+46 70 866 27 50

Kommun

Bräcke

Projektfas

Komplettering av tillståndsansökan

Projektet i siffror

17

Antal vindkraftverk

220

Total höjd

383

Förväntad årlig produktion

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument