Kusberget

Projekt Kusberget ligger ca 8 km öster om Kälarne i Bräcke kommun. Projektet stämmer väl överens med den markanvändning och de riktlinjer för vindkraft som anges i Bräcke kommuns översiktsplan.

I nuvarande utformning består projektet av 17 verk med en totalhöjd på 220 meter.

Wind Sweden bistår Jämt Vind AB i tillståndsprocessen. Under hösten 2020 lämnades tillståndsansökan in. Ansökan kompletterades under våren 2021.

Kommunfullmäktige (KF) i Bräcke kommun beslutade den 16 juni 2021 att avstyrka etableringen. Till följd av detta avslog Miljöprövningsdelegationen (MPD) ansökan. Bolaget har överklagat MPD's beslut bl.a. för att det fattades innan KF's avstyrkan vunnit laga kraft. KF's beslut i sin tur är föremål för laglighetsprövning då det bygger på ett underlag som innehåller missvisande och felaktig information.

Nedan finns det ett urval av filer som är tillgängliga för nedladdning. Kontakta projektledaren om något annat material önskas. Däremot lämnas inget material ut som innehåller personuppgifter eller uppgifter om skyddsklassade arter.

Gerda_edited.jpg

Projektledare:

Hanna Lind

Kontaktinfo:

+46 70 282 78 34

7.jpg

Verksamhetsutövare:

Jämt Vind AB

Kontaktinfo:

+46 70 866 27 50

Kommun

Bräcke

Projektfas

Överklagan

Projektet i siffror

17

Antal vindkraftverk

220

Total höjd

383

Förväntad årlig produktion

(GWh)

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Karta över området

Se applikationsområdet och vindkraftsområdena för projektens vindkraftspark.

Plats
bruzaholm_karta_1494x996_90.jpg

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!