top of page

Nuvarande projekt

Hitta den senaste informationen om våra projekt, vänligen kontakta

oss på: info@renewablesweden.se för ytterligare uppdateringar.

WIND-SWEDEN.jpg

Vätgasseminarium

Den 7 december 2022 arrangerade Renewable Sweden, Region Halland och Energiforsk ett seminarium om möjligheterna med grön vätgas på Harrys i Falkenberg.

 Falkenbergsmotet

Falkenbergsmotet

Preliminärt kommer de 15 befintliga verken bytas ut mot fyra moderna vindkraftverk. Nya större vindkraftverk skulle ge en betydligt högre elproduktion från området.

Förstudie P2X Falkenberg

Förstudie P2X Falkenberg

Wind Sweden har initierat förstudien P2X Falkenberg (Power to gas Falkenberg) som är Hallands bidrag till Energiforsks program ”Vätgasens roll i energi och klimatomställningen”. Denna förstudie omfattar en granskning av förutsättningarna för etablering av en vätgastankstation i Falkenbergs kommun, vid Falkenbergsmotet.

Herkules

Herkules

Herkules flytande vindkraftpark planeras byggas i Östersjön 60 km sydost om Gotland. Parken beräknas producera 2,75 GWh.

Kila

Kila

Projekt Kila ligger ca 1,5 km söder om Gällared i Falkenbergs kommun. Området är utpekat som lämpligt för vindkraft i den kommunala vindbruksutredningen.

Nävlinge

Nävlinge

Projekt Nävlinge ligger ca 6 km söder om Hässleholm i Hässleholms kommun. Området är utpekat som riksintresse vindbruk och som område lämpligt för vindkraft i den kommunala översiktsplanen.

Skidbladner

Skidbladner

Skidbladner är en flytande havsbaserad vindkraftpark som planeras i Östersjön 100 km sydväst om Stockholm.

Storrisberget

Storrisberget

Projekt Storrisberget ligger ca 14 km väster om Hammarstrand i Ragunda kommun. Området är utpekat som lämpligt för vindkraft i den kommunala vindbruksplanen.

Trolleholm

Trolleholm

Projektområdet ligger cirka 30 km väster om Landskrona över gränsen mellan Svalöv och Eslövs kommuner, Skåne län. Närmaste större samhälle är Eslöv cirka 10 km söder om Trolleholm. Projektet är beläget i elprisområde SE4.

Vindpark Falkenberg

Vindpark Falkenberg

Under namnet Vindpark Falkenberg projekteras en utvidgning och utveckling av Kattegatt Offshore. I utgångsläget arbetar vi med att optimera ett område i kommunens havsvatten syd och väst om det redan tillståndsgivna Kattegatt Offshore. Byggstart kan ske två år efter tillstånden är klara.

Fjällboheden 2

Fjällboheden 2

FuGen Energi AB har för avsikt att ansöka om tillstånd för maximalt 10 vindkraftverk i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Projektområdet är beläget cirka 45 km nordväst om Skellefteå. Den närmaste tätorten är Jörn som ligger cirka 10 km nordväst om projektområdet.

Förstudie om lokal nytta

Förstudie om lokal nytta

Förstudie för att utreda förutsättningarna för att skapa ekonomiska incitament för att bidra till ökad lokal nytta vid etablering av havsbaserad vindkraft.

Horshult

Horshult

Lokaliseringsutredning Horshult solpark

Kusberget

Kusberget

Projekt Kusberget ligger ca 8 km väster om Kälarne i Bräcke kommun. Projektet stämmer väl överens med den markanvändning och de riktlinjer för vindkraft som anges i Bräcke kommuns översiktsplan.

Simmatorp

Simmatorp

Området för Simmatorp solpark i Skara kommun ligger väster om tätorten, är ca 80 ha stort och används idag för skogsbruk.

Solpark Töringe

Solpark Töringe

Området ligger på fastigheten Töringe 7:3 och ägs av Falkenbergs kommun. Kommunens inställning till förnybar energi, hållbar utveckling och etablering av solparker är positiv.

Takenehöjden

Takenehöjden

Esmann Energy och Renewable Sweden samarbetar för att utreda en etablering av vindkraftpark i Årjängs kommun. Den planerade vindkraftsparken är lokaliserad i den sydvästra delen av Värmlands län, ungefär 13 km sydöst om Årjäng tätort. Delar av den planerade vindkraftsparken Takenehöjden återfinns inom ett av de utpekade områdena i vindbruksplanen och projektet strävar efter att vara i linje med vindbruksplanens riktlinjer.

Ulvåsa solpark

Ulvåsa solpark

Ulvåsa solpark omfattar ca 35 hektar mark i närheten av Ulvåsa slott och sjön Boren i Motala kommun.

Warberg Offshore Wind

Warberg Offshore Wind

Projektområdet visar potential att etablera en havsbaserad vindkraftpark för mellan 35 - 50 vindkraftverk, årlig produktion på 2,1-3TWh och har goda anslutningsmöjligheter till land.

pexels-jeswin-thomas-1154460.jpg

Kunskapslyft Hinderbelysning

Projektet har initierats av Renewable Sweden för att öka kunskapsnivån om hur hinderbelysningen på vindkraftverk påverkar människor i sin omgivning.

bottom of page