top of page
Sök
  • heidi391

Wind Swedens arbete för hållbarhet

Wind Sweden samarbetar med Almi företagspartner för att bli ännu hållbarare. Vi har nu tillsammans med Almi kartlagt och kritiskt skärskådat oss själva ur Agenda 2030s hållbarhetsperspektiv.

Till vår stora glädje visade kartläggningen att vi redan är Hållbarhetsstjärnor! Hållbarhet är integrerat i strategin och en välfungerande affärsmodell vilket är det högsta betyg man kan få. Men vi vilar inte på lagrarna. Syftet var att få fördjupad insikt om hållbarhet kopplat till den egna verksamheten inklusive idéer om en ny hållbarare affärsmodell. I workshopen som gjordes tydliggjordes de 36 hållbarhetsområdena i ISO 26 000 och deras koppling till affär och Agenda 2030. Som fokusområden har vi valt fem punkter att fortsatt fördjupa oss i. Dessa är:

Nästa steg: Vi är inte färdiga. Nu har vi visat hur man strukturerat kan jobba med sin hållbarhet, men det är en process som inte tar slut. Nästa steg är fortsatta coaching-möten där vi gemensamt på företaget jobbar klart det vi påbörjat och gör verklighet av våra förbättringsplaner.
54 visningar0 kommentarer
bottom of page