top of page
Sök
  • heidi391

Wind Sweden rekryterar regeringens nationella vindkraftssamordnare Cecilia Dalman Eek till sitt teamWind Sweden har rekryterat Cecilia Dalman Eek som kommunikationskonsult till bolaget. Cecilia har erfarenhet av riksdagsarbete bakom sig och hade mellan åren 2016 – 2021 uppdraget som nationell vindkraftsamordnare. Samordnaruppdragets syfte var att underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå samt att bistå regeringen i arbetet att hantera strukturella hinder för fortsatt vindkraftutbyggnad i Sverige.

- Det är få personer i Sverige som besitter den kompetens och det kontaktnät Cecilia Dalman Eek har och jag är mycket glad och stolt över att hon valt att arbeta för Wind Sweden, säger Jeanette Lindeblad VD för Wind Sweden.

124 visningar0 kommentarer
bottom of page