top of page
Sök
  • heidi391

Wind Sweden, nya medlemmar i Sydsvenska handelskammarens Hållbarhetsnätverk


Hållbarhet är affärsidé, vision och mission för oss på Wind Sweden. Som del i företagets hållbarhetsarbete har Wind Sweden blivit medlemmar i ett av Sydsveriges aktivaste hållbarhetsnätverk - Handelskammarens Hållbarhetsnätverk. Som medlemmar i nätverket kommer Wind Sweden att tillsammans med andra företag och organisationer vara en aktiv part till ett framtidssäkrat näringsliv, som i linje med Agenda 2030, bidrar till att skapa de bästa förutsättningarna att vara en del av lösningen för miljöns och samhällets utmaningar, lokalt, nationellt och globalt.


31 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page