top of page
Sök
  • heidi391

Wind Sweden hjälper Svensk Vindkraftförening att sprida kunskap

En vindkraftsetablering är en komplex process som ställer höga krav på kunskap hos alla som tar del i prövnings- och beslutsprocess. Beslutsfattare och tjänstepersoner i kommuner och på myndigheter har länge efterfrågat en utbildning för att höja kunskapsnivån i syfte att underlätta omställningen och ge förutsättningar för en saklig och rättssäker vindkraft-

prövning. Svensk Vindkraftförening har med hjälp av Wind Sweden tagit fram en kvalitativ utbildning i grundläggande vindkraftskunskap. Kursen vänder sig till beslutsfattare och handläggare vid lokala myndigheter samt förtroendevalda som hanterar vindkraftsfrågor.

Utbildningen genomförs av Hanna Lind, miljö- och tillståndsansvarig på Wind Sweden. Hanna har 11 års erfarenhet från vindkraftsbranschen och har varit ansvarig tillståndskonsult/miljöprojektledare i ett 30-tal tillståndsprocesser från Simrishamn i söder i Haparanda i norr. Hanna brinner för miljörätt, kommunikation och förståelsen för varje plats unika förutsättningar.Läs mer och anmäl dig på Svensk Vindkraftförenings hemsida.

28 visningar0 kommentarer
bottom of page