top of page
Sök
  • heidi391

Wind Sweden + Falkenberg Energi = solpark i Falkenberg

Wind Sweden har i samarbete med Drivkraft Andrén AB gjort en förstudie åt Falkenbergs Energi om möjligheterna att etablera en solpark i Falkenbergs kommun. Förstudien visade att den tilltänkta fastigheten längs med landsväg 154 som omfattar en yta på ca 10 ha har goda förutsättningarna att inrymma en solpark i den storlek som Falkenberg Energi avser att bygga. Totaleffekt kan bli upp till 6 MW. Falkenbergs Energi har nu gett Wind Sweden i uppdrag att gå vidare i processen med att planera och genomföra anmälan om samråd enligt miljöbalken samt bistå i

upphandling av solcellsanläggningen.

81 visningar0 kommentarer
bottom of page