top of page
Sök
  • heidi391

Wind Sweden bidrar till Agenda 2030The future is reneawble – framtiden är förnyelsebar. Wind Sweden är ett företag som varje dag arbetar för en hållbar framtid genom att förverkliga våra kunders ambitioner att öka andelen förnyelsebar energi och minska beroendet av fossila energislag. Vi är övertygade om det går att kombinera klimatnytta med affärsnytta samtidigt som man minskar klimatpåverkan på vår planet. Alla vi som arbetar på Wind Sweden brinner för både hållbarhet och tillväxt. Nu kommer vi, tillsammans med Almi Företagspartner och Europeiska Socialfonden ta nästa steg i vårt eget hållbarhetsarbete. Arbetet med Agenda 2030 innebär att vi ska ha en välförankrad strategi där hållbarhet harmoniseras i vår affärsstrategi och affärsmodell. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: - Att avskaffa extrem fattigdom. - Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. - Att främja fred och rättvisa. - Att lösa klimatkrisen. För att de Globala målen för hållbar utveckling ska bli verklighet är näringslivets bidrag viktigt och Wind Sweden ska vara en del i att de kan nås.

Jeanette Lindeblad och Mikael Palmqvist grundare av Wind Sweden Följ gärna vår resa på www.wind-sweden.com

Jeanette Lindeblad och Mikael Palmqvist grundare av Wind Sweden

Vad är de Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030: Globala målen ingår i en bredare agenda för hållbar utveckling som kallas Agenda 2030. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer i september 2015 och även då formulerades de 17 Globala målen och 169 delmålen. Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och Globala målen utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

Vill veta mer och också bli mer målmedveten?

Almi: https://www.almi.se/om-almi/hallbarhet/un-global-compact/

Globala målen: https://www.globalamalen.se/

ESF-rådets projekthemsida ”Hållbara intraprenörer”: https://nyweb.esf.se/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Hallbara-Intraprenorer/


6 visningar0 kommentarer
bottom of page