top of page
Sök
  • janne171

Wind Sweden är nu ISO-certifierade för sitt systematiska arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö!


Stolta grundare – Jeanette Lindeblad och Mikael Palmqvist.


Wind Sweden är stolta och glada över att kunna meddela att företaget sedan september 2022 är ISO-certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).


En certifiering visar att Wind Sweden har tydliga rutiner och mål för arbetet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det systematiska arbetet för ständig förbättring genomsyrar verksamheten och stärker vår fortsatta utveckling.


"Vi vill vara den bästa leverantören till våra kunder och den bästa arbetsgivaren för våra medarbetare. Därför har vi nu genomfört ett viktigt arbete och med att ta fram tydliga rutiner, policys, processer och enkla verktyg för att arbeta strukturerat. De kontinuerliga uppföljningsrevisionerna som genomförs innebär att vi fortsätter sträva efter förbättringar, har ett kvalitetssäkrat arbetssätt samt skapar delaktighet bland medarbetarna", säger KMA-ansvarig Annelie Nilsson.

"Wind Sweden befinner sig i en tillväxtfas och arbetar med många långa och komplexa projekt. Det är därmed avgörande att ha kontroll på verksamhetens olika delar och gränssnitt däremellan. I vår strävan att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre ser vi det som en naturlig del att ISO-certifiera oss"," säger VD Jeanette Lindeblad.

Syftet med ISO-certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad måste kraven för aktuell ISO-standard vara uppfyllda och godkännas i en extern certifieringsrevision, där organisationens ledningssystem (styrande processer och rutiner) ses över. Därefter sker regelbundna uppföljningsrevisioner för att kontrollera att kraven upprätthålls.

För mer information om vad ISO-certifiering innebär, besök: https://www.sis.se/

20 visningar0 kommentarer
bottom of page