top of page
Sök
  • heidi391

Vindpark Falkenberg - a new vision for locally produced electricity

Vindpark Falkenberg – en ny vision för lokalproducerad el

I en tid när stigande elräkningar är ett hett samtalsämne i hela Sverige letar lokala och nationella beslutsfattare efter sätt att leverera billig, pålitlig och säker energi för generationer framöver. Idag finns en snabb och samtidigt långsiktig lösning på energikrisen för invånarna i Falkenberg - Vindpark Falkenberg. Det är det nya namnet på det hittills vilande Kattegatt Offshore som vi nu designar om och utvidgar för att stärka elproduktionen i södra Sverige med närproducerad energi till Falkenbergsbor och hallänningar.


Precis som Kattegatt Offshore utvecklas Vindpark Falkenberg under ledning av Falkenbergsbaserade Wind Sweden och det internationella offshoreföretaget Corio Generation. Under namnet Vindpark Falkenberg projekteras en utvidgning och utveckling av Kattegatt Offshore. I utgångsläget arbetar vi med att optimera ett område i kommunens havsvatten syd och väst om det redan tillståndsgivna Kattegatt Offshore. Med vindkraft i kommunens havsvatten kan vi snabbt leverera elproduktion till Falkenbergsborna. Byggstart kan ske två år efter tillstånden är klara.


Jeanette Lindeblad är VD för Wind Sweden som arbetar med projektutveckling av förnybar energi. Hon har varit delaktig i arbetet med projektet sedan start.

- Vi ser fram emot att kunna bidra till att snabbt kunna bygga mera lokalproducerad el till Falkenbergsborna. Detta är en stor investering och jag vill bjuda in Falkenbergs invånare och företag att vara med på resan. Tillsammans kan vi snabbt bidra till en positiv utveckling för staden och näringslivet samtidigt som vi bidrar till att sänka elpriset, säger Jeanette.


Vindkraft till havs har genomgått en stark teknikutveckling sedan Kattegatt Offshore fick sitt tillstånd 2016. Turbinerna är större och mera effektiva och byggs med större avstånd. Vi siktar på att använda den bästa moderna tekniken som finns tillgänglig för att göra projektet så effektivt som möjligt. Vi bedömer att parken kommer att ge ungefär 4,5 TWh årligen.

Närheten till Falkenberg gör det möjligt att bygga snabbare än föreslagna parker på andra platser när tillstånden är klara. Området är gynnsamt för konstruktionen, det ligger nära hamnen, har ett gynnsamt havsdjup och är nära till den första etappens anslutning på land nära Lövstaviken. Där kan vi koppla elproduktionen direkt till elnätet.


Wind Sweden och Corio söker dialog med invånare och förtroendevalda i Falkenberg och kommer att inbjuda till samtal på flera sätt. Information om Vindpark Falkenberg kommer synas i tidningar, på sociala medier och i radio och vi välkomnar Falkenbergsborna att besöka projektets nya webbplats för att ta del av fakta om vinkparken och om vindkraft i allmänhet.


Fakta om Vindpark Falkenberg

Vindpark Falkenberg planeras byggas i kommunens havsvatten och består av redan tillståndsgivna Kattegatt Offshore och ett utvidgningsområde väster och söder på 7-23 km avstånd från land.

Prognosticerad elproduktion om hela ytan används: 4,5 TWh per år – kan jämföras med Ringhals 1 som levererade ca 5 TWh under 2020 enligt Vattenfalls produktionshistorik.

Mer information finns på www.vindparkfalkenberg.se


Fakta om Wind Sweden

Wind Sweden är det innovativa konsultföretaget med den stora visionen att göra framtiden förnybar. Företaget grundades 2018 i Falkenberg, Sverige, av båda ägarna Jeanette Lindeblad och Mikael Palmqvist. En sammansvetsad kärngrupp av seniora medarbetare har på kort tid byggt upp en stor intern kompetens samt ett stort nationellt och internationellt nätverk.

Fakta om Corio Generation

Corio Generation är ett företag specialiserat på havsbaserad vindkraft som arbetar med förnybar energi över hela världen. Företagets utvecklingsportfölj för havsbaserad vindkraft på över 20 GW är en av de största i världen och omfattar etablerade och nya marknader samt flytande och traditionell teknik med fast botten. Dessa nästa generations havsbaserade vindkraftsprojekt kommer att bidra till att bygga ryggraden i det globala energisystemet med nettonollutsläpp och samtidigt tillgodose samhällenas energibehov på ett hållbart, tillförlitligt, säkert och ansvarsfullt sätt.

Corio Generation är ett portföljbolag från Green Investment Group (GIG) som bedriver fristående verksamhet. GIG är en specialiserad grön investerare inom Macquarie Asset Management, en del av Macquarie Group. Mer information finns på coriogeneration.com.40 visningar0 kommentarer
bottom of page