top of page
Sök
  • heidi391

Välkommen att delta i presentation av: Kunskapslyft hinderbelysningWind Sweden har under 2021 genomfört en omfattande enkätundersökning, vid 6 vindkraftparker i olika delar av landet, i syfte att undersöka upplevd störning från hinderbelysning. Projektet har initierats utifrån ett påtagligt behov av ett underlag för att utvärdera och bedöma hur hinderbelysning på vindkraftverk påverkar sin omgivning. Rapporten är ett branschinitiativ som har initierats av Wind Sweden och finansierats av sju bolag samt branschorganisationen Svensk Vindkraft. Representanter från Uppsala universitet och Chalmers tekniska högskola har deltagit i projektets referensgrupp och bidragit till metod, analys och kvalitetsgranskning.

För att presentera undersökningen och dess resultat kommer vi att hålla ett webbinarium den 7 februari 13.00 för alla som är intresserade. Anmälan gör via e-post till linnea@wind-sweden.com.

  • Under webbinariet kommer vi att presentera: Bakgrund till varför vi ansåg att denna undersökning var viktig att genomföra

  • Vilka parametrar vi undersökt

  • Undersökningens resultat, både för parkerna enskilt och sammanslaget för högintensiv och medelintensiv belysning

  • Vilka slutsatser som kan dras från undersökningen

  • Vad som behöver undersökas vidare

För att läsa mer om undersökningen och ladda ner rapporten kan ni klicka er vidare på följande länk:

https://www.wind-sweden.com/projects/kunskapslyft-hinderbelysning

104 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page