top of page
Sök
  • heidi391

Seminarium: Möjligheterna med grön vätgas på hemmaplan


Lokal produktion av drivmedel är något att vara stolt över då det ger en ökad självförsörjningsgrad som är oberoende av världsläget och de ständigt fluktuerande drivmedelspriserna för fossila bränslen. Det kommer också att ge en ökad tillväxt och bidra till begränsad klimatpåverkan. Falkenberg har en unik tillgång och möjlighet att producera förnybar energi och utanför Falkenberg passerar dagligen många tunga transporter vilka kan erbjudas grön vätgas i direkt närhet till E6/E20. Den gröna vätgasen skall också vara tillgänglig för de lokala aktörer som efterfrågar vätgas och vill ställa om för framtiden.

Vill du veta mer om hur vätgas fungerar i praktiken, få erfarenheter från några aktörer som ligger i framkant i sina planer på grön vätgas. Dessutom få mer information om konkreta planer på en vätgastankstation i Falkenberg är du varmt välkommen att delta på vårt seminarium.


Program

❖ Nilsson Energy, Hans-Olof Nilsson - Grön vätgas behöver lokal förnybar elproduktion

❖ Ljungby Energi, Bo Schönbäck - Kronobergs första fullskaliga gröna vätgastankstation som riktar sig till både tung och lätt trafik och beräknas stå färdig till sommaren 2023.

❖ Transportcentralen, Lars Quander – Vätgas som en viktig pusselbit för att nå klimatutmaningen med de tunga transporterna

❖ Falkenberg Energi, Jens Mellin - Hur ser möjligheten ut för oss i Falkenberg? En förstudie om förutsättningarna presenteras.

❖ Wind Sweden, Jeanette Lindeblad - Framtidsspaning; Havsbaserad vindkraft en viktig möjliggörare

❖ Region Halland, Clara-Bella Bergman - Region Halland deltar i ett EU-projekt (STRING) där projektet har beviljats EU-medel för att bygga och driva 12 vätgastankstationer. Tankstationerna är ett viktigt steg i den gröna omställningen för såväl Halland som hela stråket mellan Hamburg och Oslo.


Tid och plats 7 december klockan 8.30 -12.00 på Harrys, Hotellgatan 1 i Falkenberg Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe/te och fralla.

Är du intresserad av att veta mer anmäl dig på info@wind-sweden.com senast den 3 december. Arrangörer Wind Sweden, Region Halland, Energiforsk


Moderator Cecilia Dalman Eek

122 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page