top of page
Sök
  • heidi391

Milstolpe nådd för Vindpark Nävlinge

Renewable Sweden har i uppdrag att driva tillståndsprocessen åt EnBW Sverige för etablering av vindkraft på Nävlingeåsen i Hässleholms kommun. Som del av tillståndsprocessen har Renewable Sweden tagit fram tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Projektet avser 10 vindkraftverk på max totalhöjd om 250 meter och en beräknad årsproduktion på 280 000 MW/år. EnBW har nu lämnat in ansökan till Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Skåne för behandling.


Annie Larsson, ansvarig miljö- och tillståndskonsult för Renewable Sweden har ansvarat för framtagandet av tillståndsansökan.

- Förutsättningarna för vindkraft på platsen är bra men precis som i alla projekt behöver vi presentera en samlad bedömning av etableringen för att den ska gå igenom den tuffa miljöprövning som väntar. Vi har lagt ner ett gediget arbete för att lyfta fram möjligheterna i Nävlinge men vi är också tydliga med vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska påverkan så att projektet ska bli hållbart.


Jan Hansson har lett projektet från Renewable Swedens sida och känner sig nöjd - både med slutresultatet och samarbetet med EnBW Sverige.

- Mycket återstår innan beslut om slutgiltigt tillstånd har fattats men att lämna in tillståndsansökan är en viktig milstolpe för oss på Renewable Sweden. Den är i sig en förutsättning för att länsstyrelsen och kommunen överhuvudtaget ska kunna ta ställning. Jag känner mig glad och nöjd med resultatet och den goda samverkan vi haft med EnBW Sverige.

45 visningar0 kommentarer
bottom of page