top of page
Sök
  • heidi391

Martin Stockfors, välkommen till oss på Wind SwedenI april ansluter Martin Stockfors som senior miljö- och tillståndskonsult till teamet på Wind Sweden. Martin arbetar idag på Malmö Stad som miljöinspektör och miljöhandläggare. Med sig har han också gedigen erfarenhet av prövning och tillsyn av tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter på Länsstyrelserna i Skåne och Västmanland och som föreläsare för del av kursen miljörätt inom Miljövetarprogrammet på Malmö Universitet.

Wind Swedens VD Jeanette Lindeblad är mycket glad över att Martin valt att företaget som sin nya arbetsgivare.

- Tillståndsprocesserna för att etablera förnybar energi är komplexa och kräver ett stort kunnande inom miljörätt. Man måste också besitta tillräcklig erfarenhet för att kunna göra bedömningen om ett projekt håller hela vägen från idé till verklighet. Med sina kunskaper och handfasta erfarenheter av att arbeta med miljörätt kommer Martin bli en mycket värdefull del i vårt tillståndsteam.


52 visningar0 kommentarer
bottom of page