top of page
Sök
  • heidi391

Halland behöver mer elproduktion – snabbt!I sommar har elkostnaderna nått nya rekordnivåer och många oroar sig för hur det ska bli i vinter. Alla tillskott som snabbt kan tillföras elnäten kan bidra till att bromsa prisökningen. Samtidigt ökar användandet av el både i hushåll och i företag. Många Falkenbergsföretag rapporterar ökat elbehov för att kunna utvecklas, exempelvis Gekås som invigt 117 nya laddstolpar. Flera stora lokala företag får mångmiljonkostnader av elprisökningen och ser elbristen som ett problem för tillväxten.

Det behövs mera elproduktion – och det snabbt. Detta betyder att långa ledtider inte löser problemet. Det snabbaste sättet att öka produktionen är att bygga mer vindkraft på platser där det är lämpligt och lätt. Där det blåser bra och där bygget och ledningsinvesteringarna kan genomföras snabbt. Som jag tolkar kommunledningen så har man insett detta. Kommunstyrelsens ordförande Per Svensson har talat om vikten av att bygga vindkraft där det är lämpligt och att bygga modernt med högre verk som ger betydligt högre produktion.


Ett bra exempel på just det är havsvindparken Kattegatt Offshore, 6-7 km utanför Falkenberg. Den är godkänd av kommunen och planerad i ett område som pekas ut i översiktsplanen och är märkt för energianvändning i Sveriges nya havsplaner. Elanslutningen sker på land och kräver därför inga samhällsdyra och tidskrävande investeringar i havsbaserad anslutning. Parken planeras leverera tillräckligt för 50 000 eluppvärmda villor till invånarna i Falkenberg och Halland som vill ha lägre elräkningar. Det som behövs är ett nytt tillstånd för nya högre och effektivare verk – helt i linje med kommunledningens nya inriktning.


Sedan i våras har vi på Wind Sweden erbjudit kommunledningen information om Kattegatt Offshore. Vi beklagar deras ointresse och konstaterar att man istället sprider populistiska bilder av vindkraftparken. Med ordval och associationer som inte har med fakta att göra, skrämmer man upp befolkningen helt i onödan. Kommuninvånarna förtjänar en saklig bild av hur vindkraften både ser ut och vad den kan betyda både för kommunen, näringslivet och hushållens elpriser.


Falkenbergs kommunpolitiker framhåller ofta att staden har en fin historia av att satsa på förnybar och fossilfri energi. Men ny statistik från Energimyndigheten visar att Hallands förnybara elproduktion minskar – från 1,16 TWh 2015 till 1,04 TWh 2024. Den produktionen behöver åtminstone dubblas för att klara elbehovet, enligt myndigheten. Men när inga nya tillstånd ges för ny och effektivare vindkraft, så blir resultatet att mindre el produceras när gamla verk tas ur bruk – en utveckling som går åt fel håll.


Falkenbergs förnybara gloria halkar på sned, men det går att åtgärda. Ompröva beslutet att begränsa höjderna för Kattegatt Offshore så kommer vindkraften snabbt kunna bidra med både mer oberoende, säker el och en bromsning av elräkningarna. Samtidigt som vi alla kan se våra barnbarn i ögonen när de frågar vad vi gjorde för deras framtid.

Jeanette Lindeblad

vd och grundare av Falkenbergsföretaget Wind Sweden

Publicerad i Hallands Nyheter 2022-09-0819 visningar0 kommentarer
bottom of page