top of page
Sök
  • heidi391

Framtiden är förnybar och fler behövsDen förnybara sektorn växer, både i Sverige och internationellt. Efterfrågan på personer med relevant utbildning är stor och arbetsmöjligheterna många. För att bidra till en hållbar tillväxt av kompetens i branschen samarbetar Wind Sweden med Campus Varberg och är del av ledningsgruppen i Yrkeshögskoleutbildning Projektledare med inriktning vindkraft.

I januari 2023 fick Campus Varberg besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan att utbildningen beviljats tillstånd att starta.

Wind Swedens HR-chef Annelie Nilsson har en gedigen bakgrund inom utbildningsväsendet och är företagets representant i ledningsgrupp. Ledningsgruppen har i uppdrag att forma utbildningen så att den passar de efterfrågade kompetensbehoven på arbetsmarknaden men ska också sörja för ett systematiskt kvalitetsarbete och att utbildningen når sina övergripande mål.


Om YH och Campus Varberg Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som på ett strukturerat och långsiktigt sätt möter behov som finns på arbetsmarknaden. Utbildningarna tas fram i nära samverkan med branscher, offentliga företag och verksamheter vilket garanterar att utbildningens utformning är relevant och de studerande får ofta anställning direkt efter utbildningen. Campus Varberg har sedan tidigare YH- utbildning för Solenergiprojektör specialisering solceller. Hösten 2023 startar man Projektledare med inriktning vindkraft med intag från 2023, 2024 och 2025. Utbildningen är ett år lång.

13 visningar0 kommentarer
bottom of page