top of page
Sök
  • heidi391

Förstudien PX2 Falkenberg är klar


Energiforsks program Vätgasens roll i energi och klimatomställningen samlar en stor del av all vätgasforskning som just nu bedrivs på olika ställen runt om i landet under samma paraply vilket främjar samarbete och kunskapsutbyte mellan energisystemets nyckelaktörer. Programmet kopplas till KTH:s kompetenscenter för vätgas vilket ger deltagarna direkt tillgång till den akademiska forskningen som bedrivs inom kompetenscentret.

Wind Sweden, Nilsson Energy, Falkenberg Energi, String, EnBW har genomfört en förstudie som granskar förutsättningarna för etablering av en vätgastankstation i Falkenbergs kommun. Förstudien visar att Falkenbergsmotet har goda förutsättningar för etablering av vätgasstation. Motet ligger strategiskt placerad vid motorvägen E6/E20 och Falkenberg Energi har föreslagit två lokaliseringar i direkt anslutning till motet med ytor som motsvarar det behov som finns för anläggning av en vätgastankstation. I närområdet planeras en solpark, som skall producera den förnybara energi som skall användas för produktion av grön vätgas. Wind Sweden kommer tillsammans med alla projektpartners bjuda in till ett seminarium för presentation av förstudien men för den som redan nu vill ta del av resultatet finns den att ta del av på Energiforsks hemsida

Projektpartners: Wind Sweden, Nilsson Energy, Falkenberg Energi, String, EnBW Författare: Stina Brask Bilén, Jens Melin, Fabian Olsson Förstudien har finansierats av Energiforsk och Region Halland72 visningar0 kommentarer
bottom of page