top of page
Sök
  • heidi391

Alternativa lokaliseringsutredningar för Skidbladner och Herkules flytande vindkraftsparkerRenewable Swedens Offshore team har nyligen avslutat och överlämnat alternativa lokaliseringsutredningar för de flytande vindkraftparkerna Skidbladner och Herkules. Enligt 2 kapitlet i miljöbalken är det viktigt att välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Därför har Renewable Swedens Offshore team tagit fram alternativa utformningar och platser för att minimera miljöeffekterna. Teamet har också undersökt möjliga alternativ i fråga om teknik, storlek, omfattning, skyddsåtgärder, begränsningar, försiktighetsmått och andra relevanta aspekter och skälen för de val som gjorts med hänsyn till miljöeffekter. En redovisning av alternativa sätt att uppnå samma syfte har också tagits fram.

Offshore teamets projektledare Erik Magnusson:

- Lokaliseringen av en havsbaserad vindkraftspark har ofta stor betydelse för vilka miljöeffekter som uppstår. Därför är vi stolta över att ha tagit fram alternativa lokaliseringsutredningar för Skidbladner och Herkules vindkraftsparker. Vi är övertygade om att vårt arbete kommer att bidra till att minimera miljöeffekterna och främja en hållbar utveckling av vindkraften i Sverige.


12 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page