top of page
pexels-jeswin-thomas-1154460.jpg
Tillbaka

Kunskapslyft Hinderbelysning

Projekt Kunskapslyft Hinderbelysning har initierats av Wind Sweden för att öka kunskapsnivån om hur hinderbelysningen på vindkraftverk påverkar människor i sin omgivning.

Hinderbelysning är den belysning som placeras på vindkraftverks maskinhus för flygsäkerhetens skalle. Vilken typ av belysning som används beror på vindkraftverkets totalhöjd. Totalhöjden på ett vindkraftverk räknas från mark- eller vattenytan upp till spetsen på rotorbladet när det är i sitt högsta läge. Något förenklat kan det sägas att vindkraftverk som har en totalhöjd på upp till 150 meter ska förses med blinkande röd medelintensiv belysning. Om totalhöjden överstiger 150 meter ska vindkraftverket istället förses med blinkande vit högintensiv hinderbelysning. Reglerna för flyghinderbelysning finns beskrivna i Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2020:88.

Hinderbelysning, och framför allt den högintensiva belysningen, ger upphov till mycket oro och frågor bland närboende och kommunpolitiker. Trots detta så saknas det studier kring hur störande olika typer av hinderbelysning upplevs och vilka parametrar som påverkar störningsgraden. På grund av detta är det svårt att bemöta frågor och oro. Det saknas också underlag för att göra relevanta bedömningar av konsekvenserna under prövningsprocessen för vindkraftstillstånd. Studier från andra länder kan inte direkt översättas till svenska förhållanden eftersom regelverken för hinderbelysning skiljer sig mellan länder.

Wind Sweden har tagit initiativ till detta projekt för att öka kunskapsnivån om hur hindrandebelysning på vindkraftverk påverkade människor i sin omgivning. Projektet har genomförts i samarbete med sju bolag i vindkraftsbranschen som har ställt sina parker till förfogande för studier samt en branschorganisation. OX2, RWE Renewables, Fu-Gen Energi, Rabbalshede Kraft, EnBW Sverige, Evig el, Jämt Vind och Svensk Vindkraft. Vi vill rikta ett stort tack till projektets finansiärer och till de representanter från Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet som deltagit i referensgruppen och kvalitetsgranskat rapporten.

Projektet omfattar sex vindkraftsparker i mellersta, västra och södra Sverige. Tre av parkerna har huvudsakligen medelintensiv röd belysning och tre har huvudsakligen högintensiv vit belysning. Inom ramen för projektet har störningsgraden undersökts i förhållande till ett flertal olika parametrar, bl.a. typ av belysning, avstånd mellan vindkraftverk och bostad, drifttid, landskapstyp, befolkningstäthet etc. Projektet har genomförts huvudsakligen genom en enkät som skickats ut till boendet inom en radie av 6 km runt vindkraftsparkerna. Arbetet har genomförts under juli-december 2021.

Rapporten där projektets metod, resultat och slutsatser beskrivs finns för nedladdning längst ned på denna sida.

8.jpg

Projektledare:

Hanna Lind

Kontaktinfo:

126461385-vector-map-of-the-city-of-stoc

Webbinarium

Här har du möjlighet att se vårt inspelade webbinarium om Projekt kunskapslyft hinderbelysning.

Dokument

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och hålla dig uppdaterad för respektive projekt.

arrow&v

Tack för ditt meddelande!

Tidigare projekt
Nästa projekt
bottom of page