Personligt engagerad & resultatorienterad partner

Wind Sweden är ett ungt innovativt företag som grundades 2018 av de båda ägarna Jeanette Lindeblad och Mikael Palmqvist.

 

Företaget består av en liten tajt kärntrupp där alla medarbetare erbjuder seniora tjänster med stor flexibilitet. Vi brinner för att få kundens behov säkerställt genom både nya och befintliga lösningar. Med ett stort nationellt och internationellt nätverk kan vi anpassa oss helt till våra uppdragsgivares behov och kan åtaga oss mycket stora uppdrag i partnerskap och på så vis optimera värdet i varje leverans. Vi drivs av att hitta lösningar och säkerställa våra uppdragsgivares mål.

Vårt team

ENGAGERADE EXPERTER

4-min.jpg

Jeanette Lindeblad

Grundare & VD

5-min.jpg

Mikael Palmqvist

Grundare och vice ordförande

15-min.jpg

Annelie Nilsson

HR -chef / Ekonomi 

Verksamhet

8.jpg

Hanna Lind

Seniorkonsult

Miljö- och tillståndsansvarig

16-min.jpg

Heidi Laine Lundgren

Seniorkonsult

Kommunikationsstrateg

2-min.jpg

Tobias Bengtsson

Seniorkonsult

Wind & Site

1-min.jpg

Annie Larsson

Seniorkonsult 

Miljö och tillstånd

14-min.jpg

Stina Brask Bilén

Seniorkonsult

Havsbaserad vindkraft

Evelina Wind Sweden.jpg

Evelina Mobjer

Projektadministratör

& Ekonomiassistent

9.jpg

Linda Strandlund

Konsult

Miljö & Tillstånd

13-min.jpg

Erik Edelönn

Konsult

Sol & Vind & Site

17-min.jpg

Linnéa Hallgren

Konsult

Vind & Site / Miljö 

11.jpg

Linus Fallai

Seniorkonsult

Underleverantör

Eric Rosenqvist wind sweden.jpg

Eric Rosenqvist

Seniorkonsult

MIljä & Tillstånd

Underleverantör

Rainer Wind Sweden.jpg

Rainer Härkäniemi

Platschef 

Underleverantör

Gerda_edited.jpg

Gerda Dufwa

Seniorkonsult

Miljö & tillstånd

Underleverantör

Wind Sweden är det lilla konsultföretaget med den stora visionen att göra framtiden förnybar. Vårt uppdrag är att arbeta med konsulttjänster, projektutveckling och förmedlingstjänster inom förnybar energi i Sverige och Norden. Vår verksamhet ska karaktäriseras av ett tydligt fokus på att hjälpa våra kunder till framgång och därigenom möjliggöra etablering av förnybar energi. Verksamheten ska också genomsyras av ett aktivt miljöarbete med en strävan att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och en god, säker och utvecklande arbetsmiljö.

Detta innebär att vi ska:

 • Uppfylla de lagar och andra bindande krav som ställs på oss från våra intressenter.

 • Med hjälp av tydliga mål och handlingsplaner bedriva ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete som strävar mot ständiga förbättringar.

 • Ha en hög medvetenhet om ovanstående frågor i hela organisationen så att arbetet kan utföras på ett ansvarsfullt, säkert och effektivt sätt.

 • Sträva efter att de projekt vi arbetar med i form av utveckling av förnybar energiproduktion ska kunna byggas, drivas och avvecklas på ett miljömässigt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt

 • Beakta och förebygga, samt regelbundet följa upp, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöaspekter i samtliga processer och aktiviteter.

 • Tillhandahålla fakta och underlag om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet till intressenter och vara öppna för deras synpunkter.

 • Kontinuerligt följa upp och säkerställa att verksamheten utvecklas inom ramen för denna policy.

 • Skydda miljön genom att aktivt arbeta med att minska miljöpåverkan från våra transporter och avfallshantering.

 • Aktivt eliminera faror och minska arbetsmiljörisker inom vår verksamhet.

 • Låta våra medarbetare vara delaktiga i vårt arbetsmiljöarbete.

 •  Ständigt utveckla och förbättra vårt verksamhetsledningssystem.
   

Vi förväntar oss att varje medarbetare:

 • Säkerställer att vi lever upp till kundens krav och förväntningar.

 • Tar del av, förstår och utför arbetet enligt den egna arbetsplatsens miljökrav.

 • Aktivt deltar i arbetsmiljöarbetet.

 • Aktivt bidrar till ständiga förbättringar inom verksamheten.


Falkenberg 2022-04-22
Jeanette Lindeblad
VD Wind Swden

Verksamhetspolicy för Wind Sweden 

Jobba med oss

Vi letar efter fler kollegor och partners som delar vår vision - Se tillgängliga roller.